post@7fjellkjeve.no

Tlf: 55 16 59 09

Man-Fre: 08.00 - 15:30
Tor-lør-søn: Stengt

Telefon besvares til kl 16:00 man, tirs, ons, fre

Priser

(sist oppdatert 7.1.2024)

Vi prøver hele tiden å være bevisst på kostnadssiden ved behandlingen ved å etterstrebe et effektivt behandlingsopplegg og ikke legge inn unødig fordyrende elementer.

Ved første konsultasjon vil det i tillegg til klinisk undersøkelse av pasienten bli tatt et oversiktsrøntgenbilde (OPG). 

Konsultasjon hos spesialist m/OPG Honorar Refusjon Helfo Pasientens egenandel
Pasient under 20 år 1656 746,- 910,-
Pasient over 20 år, konsultasjon 1656,- 0,- 1656,-

Trygderefusjon

I motsetning til annen tannbehandling, er kjeveortopedisk behandling / tannregulering ikke gratis for barn og ungdom.

Helfo dekker imidlertid deler av utgiftene, dersom behandlingen starter innen det året pasienten fyller 20 år og der er et klart behov for behandling. Størrelsen på refusjonen fra Helfo er avhengig av bittfeilens alvorlighetsgrad, og vil variere fra 40% til 100% av offentlig takst.

Pasienten må ha skriftlig henvisning på egen henvisningsblankett for å være berettiget til refusjon. Se henvisningsskjema her

Den offentlige taksten, som Helfo beregner sin refusjon ut fra, har ikke blitt regulert i takt med den vanlige pris- og kostnadsutviklingen. På alle tannlegetjenester, også kjeveortopedisk behandling, er det fri prisfastsettelse. De aller fleste både offentlige og private tannleger har derfor i dag priser som ligger over offentlig takst, og dette mellomlegget må pasienten i sin helhet selv betale.

Pasienter med kun små kosmetiske bittfeil gis ikke trygderefusjon. Som hovedregel gis ikke trygderefusjon til voksne pasienter, men i følgende tilfeller kan voksne ha rett til delvis dekning av kostnadene til tannregulering fra Helfo:

  • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves kombinasjon av regulering og kirurgi
  • Pasienter som har leppe-kjeve-gane spalte
  • Ved medfødt manglende tenner (tannagenesi)
  • Kjeveortopedisk behandling i forbindelse med tannskade ved godkjent yrkesskade.
  • Kjeveortopedisk behandling i forbindelse med tannskade ved ulykke som ikke er godkjent yrkesskade.
  • Tannregulering av pasienter etter behandling av tannkjøttssykdom

Les mer om Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling her: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/takster-for-tannbehandling-

Hva er søskenmoderasjon?

I familier med to eller flere søsken med behov for kjeveortopedisk behandling, vil man få søskenmoderasjon f.o.m søsken nummer to som får behandling gitt at bittavviket kommer under gruppe B eller C.

HELFO har satt opp klare definisjoner og retningslinjer på hvilke bittfeil som utløser refusjon og videre kategorisert bittfeilene i tre ulike grupper (A, B og C) basert på alvorlighetsgraden av bittfeilene. Se skjema:

Gruppe

Prosentvis dekning for pasient uten søsken moderasjon

Prosentvis dekning for pasienter med søsken moderasjon

A – Svært stort behov

100%

100%

B – Stort behov

75%

90%

C – Klart behov

40%

60%

Gruppe A (100% refusjon) ytes sjeldent, men bl.a. pasienter med leppe-kjeve-gane-spalte og pasienter der kjevekirurgi er nødvendig for å korrigere bittfeilen, kommer i denne refusjonsgruppen.

Øvrige priser

For å kunne lage en behandlingsplan for pasienten vil det før behandlingsstart som regel være nødvendig med ytterligere dokumentasjon i form av profilrøntgen, foto og tannmodeller. Kostnadene ved dette vil variere etter hvilken refusjonsprosent pasienten er berettiget til. Det samme vil gjelde kostnader ved behandling, oppfølging og etterkontroller.

For pasienter under 20 år (med rett på refusjon) vil pasientens totale egenandel, inkludert undersøkelse, nødvendig dokumentasjon, behandling, oppfølging og etterkontroller variere fra ca. 4.500 til ca. 28.000, alt avhengig av behandlingens omfang og refusjonsprosent.

For voksne uten refusjon vil kostnadene for pasienten naturlig bli høyere, også her avhengig av behandlingens omfang.

Før behandling påbegynnes, får pasienten en skriftlig behandlings- og betalingsavtale.

Vi har direkteoppgjør med HELFO, hvilket innebærer at du kun får regning på egenandelen hos oss.

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Folke Bernadottesvei 38

E-post: post@7fjellkjeve.no
Telefon: 55 16 59 09