post@7fjellkjeve.no

Tlf: 55 16 59 09

Man-Fre: 08.00 - 15:30
Tor-lør-søn: Stengt

Telefon besvares til kl 16:00 man, tirs, ons, fre

Tannleger og tannpleiere i Den offentlige tannhelsetjenesten vurderer barnas bitt. Ved behov for nærmere utredning av bittet og bittutviklingen henvises det til godkjent kjeveortoped. I dag trenger ca 30 % av alle barn i Norge tannregulering.

Tannregulering brukes til å flytte tenner som står feil ved hjelp av påføring av spesifikke krefter på tenner og kjever. Tannregulering brukes typisk til å korrigere bittfeil slik som f.eks underbitt, overbitt og kryssbitt, samt å lukke mellomrom mellom tenner og rette opp tenner som står skjevt

Kjeveortopedi som fag har sitt grunnlag i studiet av ansiktets vekst og utvikling. Barn og ungdom er under utvikling og ulike bittfeil behandles best under ulike stadier i denne utviklingen. Det er bedre og mer skånsomt å flytte på tenner og kjeve i en fase der ansikt er i vekst og bevegelse fra naturens side. Ved en del bittfeil er det viktig med tidlig henvisning for å kunne utnytte veksten optimalt i behandlingen og for å kunne nytte spesielle behandlingsmetoder. Behandlingstidpunktet kan også være vesentlig for å sikre at behandlingen blir mest mulig effektiv og resultatet mest mulig stabilt i tiden etter. Det er derfor viktig at barnet ikke henvises for sent til spesialist. Dersom barnet ikke er klar for behandling ved første konsultasjon avtaler vi en ny tid for å følge opp tannutviklingen.

Tidlig behandling (ca. 7-9 år): Tidlig behandling er for å korrigere bittfeil som er under utvikling. Eksempler på dette er plassmangel for nye fortenner, kryssbitt med for smal overkjeve, underbitt, store overbitt eller ved medfødt manglende fortenner. Tidlig behandling kombineres i enkelte tilfeller med en behandling på et senere tidspunkt; en såkalt 2-fase behandling.

Behandling i vekslingstannsettet (ca. 10-13 år): I denne perioden felles de siste melketennene og for mange starter behandlingen nå. Dette er en periode med sterk vekst i ansiktet pga puberteten som starter.

Behandling når alle tennene har kommet frem (ca 11-14 år): Det er oftest i denne alderen vi setter i gang med fast regulering for at tiden med fast regulering skal være kortest

I noen tilfeller kreves kirurgisk korreksjon av kjevene i tillegg til tannregulering for å rette bittfeilen. I disse tilfellene må behandlingen utsettes til pasienten er ferdig utvokst. (ca 18-20 år)

Faktorer som muskler, tyggeapparatets funksjon, ansiktsskjellettet, plassforhold, antall tenner, tannfasong og uvaner har innflytelse på behandlingsresultatet. Vår kompetanse ligger i å ta hensyn til disse faktorene for å kunne gi best mulig behandlingsresultat, men også informere pasienten i de tilfeller de gir begrensninger. Behandlingen planlegges ut fra diagnosen og er alltid individualisert. Målet med behandlingen er å oppnå riktig bitt og tyggefunksjon, harmoni og symmetri og stabilt resultat over tid.  Vi baserer vår behandlingsfilosofi på den nyeste vitenskapelige litteraturen og vår erfaring.

Ved bittfeil som er aktuell å behandle umiddelbart og pasienten/foresatte ønsker behandling, tar vi ytterligere røntgenbilder, foto og gipsmodeller. En grundig behandlingsplan legges og pasient og foresatte får både skriftlig og muntlig orientering om behandlingsplan, tidsperspektiv og kostnader. Har dere lang reisevei, starter vi ofte behandlingen allerede ved andre besøket om det er ønskelig fra foresatte

Et vanlig behandlingsforløp

All behandling er individuelt tilpasset den enkelte pasient, noe som innebærer at behandlingsforløpet vil skille seg etter de behov du har. Likevel er mange likhetstrekk i de ulike fasene som beskrives følgende;

  1. Konsultasjonstime hos kjeveortoped når du har mottatt henvisning fra tannhelsetjenesten.

Det er tannlege eller tannpleier i den offentlige tannhelsetjenesten som henviser pasienter til vurdering av kjeveortoped.

Når du har fått henvisning, tar du kontakt med oss på 55 16 59 09, per e-post på post@7fjellkjeve.nhn.no eller ved å komme innom til oss i Folke Bernadottesvei 38.

Det er veldig viktig at henvisning medbringes til første konsultasjonstime, eller evt når konsultasjonstime avtales. Henvisningen er nødvendig for at en skal kunne få refusjon fra Helfo.

Se Helfo henvisningskjema 

For de som er under 18 år, må foresatte være med til den første konsultasjonen. Møt opp 10-15 min før timeavtalen. Dere må fylle ut et opplysningsskjema med helse- og personopplysninger. Deretter tar vi et oversiktsrøntgenbilde.

Ved konsultasjonen, ser kjeveortopeden på bitt og tannstilling, informerer om behandlingsbehov og -plan dersom dette er mulig uten videre undersøkelser. Vi bestemmer også den offentlige refusjonens andel.

Nødvendig informasjon om kjeveortopedisk behandling generelt blir gitt skriftlig og muntlig. Dere vil få beskjed om det er klart for å starte med regulering eller om pasienten må vente til flere eller alle permanente tenner er frembrutt. Av og til må vi henvise til Tannhelsetjenesten for å trekke melketenner. Dette er for å sikre rett frembrudd av permanente tenner.

Vi setter aldri på tannregulering ved første besøk.

  1. Records (ytterligere røntgen, foto og avtrykk)

Dersom det er klart til å starte behandling, må det tas flere røntgenbilder, foto og avtrykk til studiemodeller. Dette gjør vi stort sett den samme timen som konsultasjonen, evt får dere en ny time for det. Kjeveortopeden trenger dette for å kunne lage behandlingsplanen. Dette er også påkrevet dokumentasjon til det offentlige (Helfo).

  1. Behandlingsinformasjon og behandlingsstart

I enkelte tilfeller avtaler vi en egen informasjonstime der behandlingsplan og kostnadsoverslag presenteres. Samtykke av foreldre gis ved signatur. Dere får med et eksemplar av denne avtalen når den er signert. Andre ganger presenteres behandlingsplan og kostnadsoverslag, og samtykke innhentes av foreldre samme time som vi starter med å sette på reguleringen; som typisk innebærer å lime på «klosser» på tennene og sette inn buen. Vi setter stort sett bare på i en kjeve av gangen.

Når reguleringen er satt på får dere en grundig gjennomgang av hvordan tannpussen bør utføres og hva som er viktig å tenke på og ta hensyn til når man har regulering på tennene. Dere får også med egnede tannkoster og flourskyllevann, samt en brosjyre med den samme nyttige informasjonen dere får presentert muntlig.

Kjeveortopedisk behandling er et samarbeid mellom kjeveortoped og pasient. Samarbeid er en absolutt forutsetning for et vellykket resultat. For at behandlingen skal gå som planlagt, til estimert tid og kostnad, må pasienten møte til avtalte timer, bruke kjeveortopedisk apparatur slik vi forskriver det (strikker, bøyle, plate ), ha optimal munnhygiene og passe på reguleringen så den ikke går i stykker og/eller at det løsner klosser ofte.

Fakturaer må betales innen forfall for at behandling skal gjennomføres.

  1. Kontroller / aktivering

Vi avtaler vanligvis time for kontroller/aktivering hver 4-8 uke. Intervallene kan variere avhengig av hvilken apparatur man har og hvor man er i behandlingsforløpet. Pasientene kan komme alene uten foresatte til kontrolltimene.

På en kontrolltime sjekker og kontrollerer vi reguleringen/platen, bytter buer og strenger, justerer, skifter strikk. Ved hver time sjekker vi også tannpussen. Vi har vår egen tannpleier som gir god og nøye instruksjon og informasjon om munnhygiene underveis i behandlingsforløpet.

En vanlig kontroll tar i gjennomsnitt ca 15 minutter dersom ikke større endringer er nødvendig.

Flere pasienter blir behandlet samtidig på klinikken vår. For å unngå at det skal være for mange personer på behandlingsrommene, og for best å kunne beholde ro og fred for å holde fokus på pasientene våre, ser vi det som ønskelig om foresatte/følge venter på venterommet. Trenger vi å snakke med foresatte og de ikke er med, ringer vi dem for all nødvendig informasjon. Ellers er vi tilgjengelig på telefon og mail og vil selvsagt alltid svare på spørsmål fra pasienter og foresatte.

  1. Avslutning av behandling

Når tannreguleringen fjernes, fjerner vi limrester fra klossene og pusser og polerer tennene. På baksiden av underkjevens fortenner (og ved visse tilfeller også i overkjeven) limer vi på en liten støttestreng (retainer) for å sikre en stabil tannstilling. Retaineren skal bli stående i minimum 5 år eller så lenge man med sikkerhet ønsker å opprettholde fortannstillingen. Man får i tillegg en plate, som skal brukes dag og natt den første perioden, men som raskt kun skal brukes om natten (inntil ca 2 år etter at reguleringen er fjernet).

Det kan være lurt å ta kontakt med Tannhelsetjenesten etter endt kjeveortopedisk behandling for en rutinesjekk.

  1. Etterkontroller

Vi kaller i gjennomsnitt inn til 6 etterkontroller etter behandling. Det er veldig viktig at du kommer til de oppsatte etterkontrollene.  Da sjekker vi om tannstillingen og behandlingsresultatet er stabil og at retaineren og platen sitter som den skal. Plate bruken nedjusteres i løpet av etterkontrollene.  Dersom retaineren løsner delvis eller helt er det viktig at du tar kontakt med oss og kommer for å få den limt på igjen eller for å få en ny.

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Folke Bernadottesvei 38

E-post: post@7fjellkjeve.no
Telefon: 55 16 59 09